ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

  • Υπολογισμός και Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών.
  • Δημιουργία και Υποβολή όλων των αρχείων τα οποία είναι σχετικά με την Πρόσληψη, Αποχώρηση ή αλλαγή προσωπικού και ό, τι αφορά τους εργαζομένους μιας επιχείρησης
  • Πίνακες Προσωπικού (Ετήσιοι, συμπληρωματικοί)
  • Συμβάσεις Εργασίας ( Αορίστου & Ορισμένου χρόνου , συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης)
  • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
  • Επιμέλεια του βιβλίου αδειών του προσωπικού
  • Δημιουργία και Υποβολή Δηλώσεων για την απόδοση φόρων (Φ.Μ.Υ.)
  • Εργασίες διεκπεραίωσης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο