ΕΛΛΗ ΚΟΜΗΝΕΑ

Η Έλλη Κομηνέα είναι οικονομολόγος-λογίστρια-φοροτεχνικός, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διπλωματούχος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Επίσης έχει πιστοποιημένη εξειδίκευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο από το Φεβρουάριο του 2019 ως μισθωτή λογίστρια. Δούλεψε ως λογίστρια στην εταιρεία Special Risk Solutions (SRS) Underwriting Agency S.A. – Αντασφαλιστική Εταιρεία, όπου απέκτησε εμπειρία πάνω στην λογιστική αντιμετώπιση και απεικόνιση και φορολογική διαχείριση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαδικασιών / δραστηριοτήτων.

Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε να εργάζεται στην λογιστική εταιρεία «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΜΗΝΕΑ» ως μέλος της εταιρείας αυτής, όπου συνεχίζει να εργάζεται έως και σήμερα με την καθοριστική συμβολή και καθοδήγηση του πολύ έμπειρου λογιστή – φοροτεχνικού Κομηνέα Σταύρου .

Η συνάντηση δύο γενεών λογιστών – φοροτεχνικών, όπου συνδυάζουν την γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση, είναι καθοριστικό στοιχείο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.