ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Στην Ελλάδα ένα σύνηθες φορολογικό θέμα που απασχολεί αρκετούς είναι η τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Πολύ συγγενείς ‘Α βαθμού επιθυμούν να μεταβιβάσουν ακίνητα ή άλλα πάγια στοιχεία στα τέκνα τους ή στα εγγόνια τους, αναζητώντας την οικονομικότερη λύση από φορολογικής πλευράς.

Το γραφείο μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες για τον τομέα αυτό:

  • Συμβουλές για την τακτοποίηση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συγγενών όπως Ά βαθμού κ.ά. , όπως γονείς-τέκνα, παππούδες-εγγόνια, μεταξύ αδελφών κλπ
  • Γονικές παροχές ακινήτων, καταθέσεων, μετοχών και λοιπών τίτλων
  • Aποδοχή Κληρονομιάς
  • Φορολογική διαχείριση θεμάτων κληρονομιών