ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ξένοι έρχονται στην Ελλάδα με στόχο τους την αγορά ενός ακινήτου για να μπορούν να περνούν τις διακοπές τους στο όμορφο κλίμα της χώρας μας και για να αποκτήσουν την πολυπόθητη VISA με σκοπό να ταξιδεύουν στην Ευρώπη πιο εύκολα.

Είναι γνωστό ότι για την αγορά αυτή, απαιτούνται πολλές και συνήθως χρονοβόρες διαδικασίες, όπου τελικά ολοκληρώνονται και το ακίνητο περνάει στην ιδιοκτησία τους.

Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται σε αυτό το σημείο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί , σχεδόν ποτέ δεν ενημερώνονται από κάποιον ειδικό για τις φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται με την αγορά του ακινήτου αυτού και τις επακόλουθες φυσικά υποχρεώσεις, οι οποίες εξαρτώνται με την χρήση που θα του κάνουν (π.χ. μίσθωση και κατ’ επέκταση έσοδα από μισθώματα).

Το γραφείο μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών υπηρεσιών για την αγορά των ακινήτων καθώς και για την ετήσια παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων τους, στην Ελλάδα.