ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τα τελευταία χρόνια πολλοί επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, έχουν πάρει την απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό. Συνήθως, η απόφαση αυτή είναι αρκετά δύσκολη και δημιουργεί ανησυχίες και ανασφάλεια. Όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι, δημιουργούνται εύλογες απορίες και ουσιαστικά φορολογικά ζητήματα, στα οποία θα ήταν σκόπιμο να δίνονται απαντήσεις νωρίς, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρατυπίες, οι οποίες για να τακτοποιηθούν αργότερα απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό και χρηματικό κόστος.

  • Μεταφορά φορολογουμένων στη Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού
  • Μεταφορά φορολογουμένων από την Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού στην αρμόδια – τοπική εφορία στην Ελλάδα κατά την επιστροφή τους
  • Διαχείριση των φορολογικών τους θεμάτων στην Ελλάδα
  • Φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους