שירותי מס

-הכנת דוחות הצהרת מס לעצמאים, חברות ועמותות

-מיסוי מקרקעין

-תמיכה במהלך ביקורת מס

-שירותי ניכוי מס במקור

-העברות עסקיות, העברת השתתפות בחברה, העברת מניות, העברות נדל”ן

-הטבות הוריות של חברות, מניות חברות, מניות ונדל”ן