גליון שכר

-חישוב וניהול שכר

-הוצאת דוחות שכר, דוחות ל ביטוח לאומי, קבלות שכר ותעודות שכר.

-יצירה והגשה של כל הקבצים הקשורים לשכירה, לפיטורים,פרישה או החלפת עובדים וכל מה שקשור לעובדי החברה.

שנתיים, משלימים))-לוחות עובדים

-חוזי עבודה (חוזה בלתי מוגבל ,חוזה לזמן קבוע, במשרה חלקית וסיבובית)

-דוחות תקופתיים מפורטים

עריכת ספר רישיונות הצוות

יצירה והגשת הצהרות החזר מס(מיסי שכר) –

– עיבוד תהליכים בכל קרן ביטוח